A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định ban hành qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm năm học 2016 - 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ SỐ 3 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của bộ GD&ĐT về việc ban hành điều lệ trường THCS, THPT và THPT có nhiều cấp học; Căn cứ quyết định 223/2013/QĐ-UBND ngày 21/06/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Qui định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức, cán bộ ở các doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bắc Ninh; Căn cứ quyết đinh 58/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 08 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở GD&ĐT Bắc Ninh; Căn cứ quyết định số 88/QĐ-UB ngày 06 tháng 08 năm 1999 của UBND tỉnh Tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập trường THPT số 3 Quế Võ; Xét đề nghị của các ông : Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng tổ Văn phòng.

49tjf49edf:News:Id
edf40wrjww2News:ContentNew

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm năm học 2016 – 2017.

 Điều 2 .  Quyết định có hiệu lực từ ngày ký;

Các tổ chức Đoàn thể, Giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ, giáo viên, CNV trường THPT Quế Võ số 3 và các cơ quan hữu quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận: - Sở GD & ĐT (b/c);

- Các PHT, TT, TKHĐ, KT.

- Thông báo wesite

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Văn Hiếu

Tác giả: Thầy Phan Văn Hiếu

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 75
Tháng 09 : 3.490
Tháng trước : 2.971
Năm 2021 : 22.888
Năm trước : 13.074
Tổng số : 37.867