Liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc Cách mạng năm 2018 - 2019 Huyện Quế võ. Trường ThPT Quế võ số 3 đã đạt 1 giải nhất đơn ca và 1 giải nhì toàn đoàn.